เหรียญกษาปณ์ของประเทศในทวีปเอเชีย ได้ชื่อว่ามีอายุเก่าแก่ มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมสะสมมากที่สุด ได้แก่ เหรียญประเทศอินเดีย และ เหรียญประเทศจีน เนื่องจากสองชาตินี้ มีอารยธรรม เจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องยาวนานหลายพันปี โดยเฉพาะ อินเดียโบราณ ได้รับความนิยมจากนักสะสมทั่วโลก เพราะมีความหลากหลายมากกว่าของประเทศจีน แต่ละยุคสมัยสวยงาม มีศิลปะและเอกลักษณ์เฉพาะตัว

              เว็บไซท์ นี้ ประกอบด้วยเหรีญกษาปณ์ทองคำ อินเดีย สามกลุ่มอายุ ดังนี้ :-

              ยุคโบราณ มีอายุกว่า 2.000 ปี ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ทองคำ ปาเทียน (Pathian) แบคเตรีย (Baktria) อินโด-กรีก (Indo-Greek) และ ราชวงศ์คุชชาน (Kushan)

              ยุคกลาง มีอายุระหว่าง 2,000 - 1,000 ปี ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ทองคำ ราชวงศ์คุปตะ (Gupta) ยุคทองของอินเดีย

              ยุคหลัง มีอายุหลัง 1,000 ปี ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ทองคำ ราชวงศ์โมกุล (Mughal)

              เหรียญกษาปณ์มีค่าเหล่านี้ มีให้เสาะหา เลือกสะสม เพราะก่อนหน้านี้ในอดีต เหล่าชาติตะวันตกเจ้าอาณานิคม ผู้ให้กำเนิดวิชาโบราณคดี ได้ขุดค้นศึกษา และ นำออกไปจากแหล่งกำเนิดเดิม ก่อให้เกิดการซื้อขายเปลี่ยนมือไปทั่วนอกประเทศอินเดีย ตรงกันข้ามกับของสะสม โบราณวัตถุทุกชนิด ที่มีอยู่ในประเทศอินเดีย ภายใต้กฎหมายควบคุมโบราณวัตถุ ฯ เหรียญทุกชนิด ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ต้องขึ้นทะเบียนกับ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ณ กรุงนิวเดลฮี หากมีการซื้อขายเปลียนมือ ต้องแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง การนำออกนอกประเทศ ต้องขออนุญาต นำ หรือ ส่งออก เป็นลายลักษณ์อักษร จาก ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ณ กรุงนิวเดลฮี มิเช่นนั้น จะมีความผิดอาญา ถูกริบ ปรับ และ จำ

              ศีกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จาก หัวข้อ สะสมเหรียญกษาปณ์เพื่อการลงทุน ในหมวด สาระน่ารู้ ที่ WWW.DANDINTH.COM

คลิกที่นี่ เพื่ออ่าน "สะสมเหรียญกษาปณ์เพื่อการลงทุน" จาก www.DANDINTH.COM


e-mail: thaiprivatehand@gmail.com