GUPT-01 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุปตะ (Gupta) พระเจ้าจันทราคุปตะที่หนึ่ง (Chandragupta I) ปี พ.ศ. 862-878 (ค.ศ. 319-335) หรือ พระเจ้าสะมุดราคุปตะ ? (Samudragupta ?) ปี พ.ศ. 878-918 (ค.ศ. 335-375) เหรียญกษาปณ์ทองคำดินาร์ (Dinar) น้ำหนัก 7.4 กรัม 18.4 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี PARAMA BHAGAVATO MAHARAJA DHIRAJA SRI CHANDRAGUPTAH ความว่า จักรพรรดิ์จันทราคุปตะผู้อุทิศตนต่อเทพเจ้าวิศณุอย่างแข็งขัน พระเจ้าจันทราคุปตะที่หนึ่ง หรือพระเจ้าสะมุดราคุปตะ ? สวมมงกุฏทรงกรวยแหลมสูงมีวงรัศมีรอบศีรษะ ยืนผินหน้าไปทางซ้าย สวมอาภรประดับพลอย ตุ้มหู สร้อยคอ และกำไลต้นแขน มือช้ายถือแท่งยอดหัวเสารูปพระจันทร์เสี้ยว ใต้แขนซ้ายมีอักขระคุปตะ-พราหมณ์มี CHANDRA ความว่า จันทรา มือขวาโปรยเครื่องเซ่นเหนือแท่นบูชาด้านซ้าย หลังแท่นบูชามีแท่งหัวเสาเป็นรูปครุฑ

ด้านหลังของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี SRI VIKRAMAH ความว่า พระผู้กล้าหาญองอาจ เทพเจ้าพระวิศณุมีวงรัศมีที่เศียรนั่งบนม้านั่งยาวผินหน้ามาทางซ้ายสวมอาภรท่อนล่าง มีผ้าสะไบคลุมไหล่ สวมเครื่องประดับ มือขวาถือช่อดอกบัวชูขึ้น ส่วนมือซ้ายวางพักที่หัวเข่าซ้าย เทพสตรี พระนางลักษมี สวมเครื่องประดับ ต่างหู นั่งบนม้านั่งยาวผินหน้ามาทางขวา ท้าวแขนขวาที่มุมม้านั่ง มือซ้ายท้าวสะเอว มีเหยือกปากกว้างใต้มานั่ง พระจันทร์เสี้ยวเหนือเศียรของทั้งสองพระองค์ ล้อมรอบด้วยกรอบวงกลมเม็ดไข่ปลา

คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก