GUPT-05 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุปตะ (Gupta) พระเจ้าสะมุดราคุปตะ (Samudragupta) ปี พ.ศ. 878-918 (ค.ศ. 335-375) เหรียญกษาปณ์ทองคำดินาร์ (Dinar) น้ำหนัก 7.83 กรัม 20.07 มม. ด้านหน้าและด้านหล้งของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 1 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี MAHARAJA DHIRAJA SRI SAMUDRAGUPTAH ความว่า พระเจ้าสะมุดราคุปตะ จอมราชาธิราช พระเจ้าสะมุดราคุปตะมีวงรัศมีรอบศีรษะนั่งบนเก้าอี้มีขาแกะสลักกลึงเป็นแท่งกลม พนักพิงหลังสูงหันไปทางซ้ายสวมเสื้อกั๊ก ตุ้มหู สร้อยคอ เท้าขวาสอดใต้เท้าซ้าย กำลังดีดพิณ (Veena) ใต้เก้าอี้มีม้าเตี้ยตั้งรองเท้าทั้งสองข้าง มีอักขระคุปตะ-พราหมณ์มี SI

ด้านหลังของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี SAMUDRAGUPTAH ความว่า พระเจ้าสะมุดราคุปตะ เทพสตรี พระนางลักษมีสวมมงกุฏมีวงรัศมีรอบพระเศียร สวมเสื้อคลุมยาว เครื่องประดับ นั่งบนเก้าอี้จักสานหันไปทางซ้าย มือขวาถือเชือกบ่วงบาศชูขึ้นระดับอก มือซ้ายถือห่อช่อดอกไม้ ภายในกรอบวงกลมเม็ดไข่ปลา เหรียญแผ่กว้าง

          อักขระเดี่ยวคุปตะ-พราหมณ์มี SI เป็นคำย่อของคำว่า Siddham หมายถึง สิทธรรม (สำเร็จอย่างสมบูรณ์) ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาตอนเริ่มพิธีที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญให้ทาน

คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก