GUPT-07 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุปตะ (Gupta) พระเจ้าสะมุดราคุปตะ (Samudragupta) ปี พ.ศ. 878-918 (ค.ศ. 335-375) เหรียญกษาปณ์ทองคำดินาร์ (Dinar) น้ำหนัก 7.48 กรัม 18.25 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี RAJADIRAJA PRITHIVIMATITYA DIVAMJAYATYAHRITA VAJIMEDHAH ความว่า ราชาธิราช ผู้กระทำพิธีอัศวเมท(Asvamedha) ต่อสรวงสวรรค์ จากที่ได้พิทักษ์ปฐพี ม้ารูปงามยืนงบนแท่น หันไปทางซ้ายประดับประดาด้วยริบบิ้นปลิวพลิ้วเป็นทางยาว ถูกผูกติดกับเสาแท่นบูชายัญด้านซ้าย มีอักขระคุปตะ-พราหมณ์มี SI อยู่ใต้ท้องม้า ยืนอยู่บนแท่นสี่เหลี่ยม มีผ้าผืนปลิวไสวจากปลายเสาแท่นบูชายัญถึงหลังม้า

ด้านหลังของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี ASVAMEDHA PARAKRAMAH ความว่า ผู้ซึ่งมีพลังอำนาจกระทำพิธีบูชายัญอัศวเมท (Asvamedha) พระมเหสีมีวงรัศมีรอบศีรษะ ยืนอยู่บนดอกบัวหันไปทางซ้าย สวมอาภรห่มคลุมพร้อมเครื่องประดับ มือขวาถือแส้ปัดแมลงวางพาดเหนือไหล่ขวา มือช้ายปล่อยลงแนบกาย ด้านซ้ายมีแท่งหอกบูชายัญผูกเชือกมงคล

          อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี SI เป็นคำย่อของคำว่า Siddham หมายถึง สิทธรรม (สำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ) ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาตอนเริ่มพิธีที่เกี่ยวกับการทำบุญให้ทาน (บูชายัญ)

คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก