GUPT-13 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุปตะ (Gupta) พระเจ้าจันทราคุปตะที่สอง (Chandragupta II) ปี พ.ศ. 918-957 (ค.ศ. 375-414) เหรียญกษาปณ์ทองคำดินาร์ (Dinar) น้ำหนัก 7.62 กรัม 18.25 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 1 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี DEVA SRI MAHARAJA DHIRAJA SRI CHANDRAGUPTASYA ความว่า พระเจ้าจันทราคุปตะจอมราชาธิราช พระเจ้าจันทราคุปตะที่สองมีวงรัศมีรอบศีรษะยืนหันไปทางซ้าย แต่ผินหน้าไปทางขวา สรวมอาภรสั้น ท่อนบนเปลือยเปล่าโชว์สัดส่วนกล้ามเนื้อ เครื่องประดับ สร้อยคอ มือซ้ายถือกลางคันธนูชิดเอว ด้านนอกคันสายธนู อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี CHANDRA ความว่า พระเจ้าจันทรา มือขวาถือลูกธนู มีชายผ้าปลิวไสวจากเอว ด้านซ้ายมีแท่งปลายเสารูปครุฑ

ด้านหลังของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหณ์มี SRI VIKRAMAH ความว่า พระผู้กล้าหาญองอาจ เทพสตรี พระนางลักษมี มีวงรัศมีรอบเศียร สวมอาภรครึ่งท่อน ผ้าสะไบคลุมไหล่ เครื่องประดับ นั่งหน้าตรงบนดอกบัว มือขวาถือเชือกบ่วงบาศชูขึ้นระดับเอว มือซ้ายถือก้านดอกบัว เครื่องหมายประจำรัชกาล (Tamgha) อยู่ด้านซ้ายบน ภายในกรอบวงกลมเม็ดไข่ปลา

คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก