GUPT-14 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุปตะ (Gupta) พระเจ้าจันทราคุปตะที่สอง (Chandragupta II) ปี พ.ศ. 918-957 (ค.ศ. 375-414) เหรียญกษาปณ์ทองคำดินาร์ (Dinar) น้ำหนัก 7.91 กรัม 18.3 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี DEVA SRI MAHARAJA DHIRAJA SRI CHANDRAGUPTASYA ความว่า พระเจ้าจันทราคุปตะดุจเทพ จอมราชาธิราช พระเจ้าจันทราคุปตะที่สองยืนหันไปทางซ้าย แต่ผินหน้าไปทางขวา สวมอาภรครึ่งทอนสร้อยคอ ท่อนบนเปลือยเปล่าโชว์สัดส่วนกล้ามเนื้อ มือซ้ายวางพักอยู่ด้านบนของคันธนู ใต้แขนซ้ายมีอักขระคุปตะ-พราหมณ์มี CHANDRA ความว่า พระเจ้าจันทรา มือขวาถือลูกธนู มีชายผ้าปลิวไสวจากเอว

ด้านหลังของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี SRI VIKRAMAH ความว่า พระผู้กล้าหาญองอาจ เทพสตรี พระนางลักษมี มีวงรัศมีนั่งหน้าตรง บนดอกบัว สวมอาภรท่อนล่าง ผ้าสะไบคลุมไหล่ เดรื่องประดับ มือขวาถือเชือกบ่วงบาศชูขึ้นระดับเอว มือซ้ายถือก้านยาวของดอกบัวผูกลิบบิ้น เครื่องหมายประจำรัชกาล (Tamgha) อยู่ด้านบนซ้าย ภายในกรอบวงกลมเม็ดไข่ปลา

คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก