GUPT-15 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุปตะ (Gupta) พระเจ้าจันทราคุปตะที่สอง (Chandragupta II) ปี พ.ศ. 918-957 (ค.ศ. 375-414) เหรียญกษาปณ์ทองคำดินาร์ (Dinar) น้ำหนัก 7.56 กรัม 18.7 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี DEVA SRI MAHARAJA DHIRAJA SRI CHANDRAGUPTASYA ความว่า พระเจ้าจันทราคุปตะดั่งเทพ จอมราชาธิราช พระเจ้าจันทราคุปตะที่สองมีวงรัศมีรอบศีรษะสวมอาภรประดับ ตุ้มหู ยืนผินหน้าไปทางซ้าย เขย่งขาซ้ายยกขึ้นเล็กน้อย มือช้ายถือกลางคันธนูแนบชิดเอว มือขวาถือลูกธนู ด้านซ้ายมีแท่งปลายหัวเสาเป็นรูปครุฑผูกริบบิ้น

ด้านหลังของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี SRI VIKRAMAH ความว่า พระผู้กล้าหาญองอาจ เทพสตรี พระนางลักษมี มีวงรัศมีรอบพระเศียร สวมอาภรครึ่งท่อน ผ้าสะไบคลุมไหล่และเครื่องประดับนั่งหน้าตรงอยู่บนดอกบัว มือขวาถือเชือกบ่วงบาศชูขึ้นระดับเอว มือซ้ายถือดอกบัวก้านยาว เครื่องหมายประจำรัชกาล (Tamgha) อยู่ด้านบนซ้าย ภายในกรอบวงกลมเม็ดไข่ปลา

คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก