GUPT-17 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุปตะ (Gupta) พระเจ้าจันทราคุปตะที่สอง (Chandragupta II) ปี พ.ศ. 918-957 (ค.ศ. 375-414) เหรียญกษาปณ์ทองคำดินาร์ (Dinar) น้ำหนัก 7.58 กรัม 19.2 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี DEVA SRI MAHARAJA DHIRAJA SRICHANDRAGUPTASYA ความว่า พระเจ้าจันทราคุปตะดั่งเทพ จอมราชาธิราช พระเจ้าจันทราคุปตะที่สองยืนผินหน้าไปทางซ้าย สวมเสื้อกั๊กเครื่องประดับ กำไลต้นแขน มีริ้วผ้าปลิวไสวจากเอว มือขวาถือคันธนูเล็งไปข้างหน้า มือซ้ายยกขึ้นสูงเหนือไหล่ปล่อยลูกธนู สิงโตนอนหงายถูกเหยียบภายใต้เท้าขวาของพระองค์

ด้านหลังของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี SIMHA VIKRAMA ความว่า พระผู้ชาญชัยดั่งสิงโต เทพสตรี พระนางลักษมี มีวงรัศมีรอบเศียร สรวมอาภรครึ่งท่อน ผ้าสะไบคลุมไหล่ เครื่องประดับ ขี่บนหลังสิงโตหันไปทางซ้าย สิงโตหมอบหันข้างชูหัวหันไปทางซ้ายเช่นกัน มือขวาถือก้านดอกบัวชูขึ้นระดับอก มือซ้ายวางอยู่เหนือตะโพกของสิงโต ภายในกรอบวงกลมเม็ดไข่ปลา

คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก