GUPT-18 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุปตะ (Gupta) พระเจ้ากุมาราคุปตะที่หนึ่ง (Kumaragupta I) ปี พ.ศ. 957-998 (ค.ศ. 414-455) เหรียญกษาปณ์ทองคำดินาร์ (Dinar) น้ำหนัก 8.21 กรัม 17.2 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 11 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี BHARTA KHADGATRATA KUMARAGUPTO JAYATYANISAM ความว่า พระเจ้ากุมาราคุปตะผู้กำชัยชนะเสมอ ผู้พิชิตและปราบแรดด้วยพระแสงดาบ พระเจ้ากุมาราคุปตะที่หนึ่ง สรวมอาภรเครื่องประดับมือขวาถือดาบยาวขี่ม้ากระโจนไปทางขวาเข้าใส่แรดตัวใหญ่ที่ยืนหันข้างอยู่ด้านขวา ชูหัวหันไปทางซ้าย

ด้านหลังของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี SRI MAHENDRA KHADGAR ความว่า แรดถูกฆ่าโดยพระเจ้ามะหินทรา เทพสตรี พระแม่คงคาสวมอาภรครึ่งท่อน ผ้าสะไบคลุมไหล่ และเครื่องประดับ ยืนบนหลังของจรเข้เศียรช้าง (Makara) ผินหน้าไปทางซ้าย ยื่นมือขวาไปที่งวงของจรเข้เศียรช้างซึ่งจับดอกบัวชูขึ้นถวาย ด้านขวามีเสนาตัวเล็กยืนอยู่ข้างหลังหันไปทางซ้ายถือร่ม (กลด) เครื่องหมายประจำรัชกาล (Tamgha) อยู่บนขวา ภายในกรอบวงกลมเม็ดไข่ปลา

คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก