GUPT-20 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุปตะ (Gupta) พระเจ้ากุมาราคุปตะที่หนึ่ง (Kumaragupta I) ปี พ.ศ. 957-998 (ค.ศ. 414-455) เหรียญกษาปณ์ทองคำดินาร์ (Dinar) น้ำหนัก 7.74 กรัม 16.6 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 11 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี PRATAPA PAR ###...TA SRI#...TA...##KRA...#VI##...VIKRAYA...##TATRATA...###NATA#TA## เนื่องจากหาตัวเปรียบเทียบอ่านไม่ได้ จึงยังไม่มีผู้ใดรู้ว่า กล่าวศักดาอย่างไร ! คัดลอกมาได้เท่าที่ภัณฑารักษ์ของบริทิสมิวเซียม แกะได้จากอักขระที่ปรากฏบนเหรียญ พระเจ้ากุมาราคุปตะที่หนึ่งสวมอาภรคลุมยาว และเครื่องประดับ ยืนหน้าตรง มือซ้ายและขวายกขึ้นพนมระดับเอว ด้านขวาของพระองค์อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี KUMARA ด้านซ้ายฯ อักขระคุปตะพราหมณ์มี GUPTA อักขระฯทั้งสองขนาบข้างของพระองค์ คำว่า กุมารา อ่านจากด้านบนลงล่าง ส่วนคำว่า คุปตะ อ่านจากด้านล่างขึ้นบน ด้านซ้ายของพระองค์มีผู้หญิงยืนหันมาทางซ้าย มือขวาชูขึ้นยื่นมาทางพระองค์ มือซ้ายท้าวสะเอว ด้านซ้ายของพระองค์มีผู้ชายยืนหันไปทางขวามือซ้ายถือโลห์ยกขึ้นระดับอก มือขวาชูขึ้นยื่นมาทางพระองค์เช่นกัน ด้านหลังผู้ชายมีแท่นปลายเสาเป็นครุฑ

ด้านหล้งของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี APRATIGHA ความว่า ไร้เทียมทาน (ไม่มีผู้ใดเอาชนะได้) เทพสตรี พระนางลักษมี มีวงรัศมีรอบเศียร สวมอาภรครึ่งท่อน ผ้าสะไบคลุมไหล่ เครื่องประดับ นั่งบนดอกบัว มือขวาถือดอกบัวชูขึ้นเหนือไหล่ มือซ้ายท้าวสะเอว เครื่องหมายประจำรัชกาล (Tamgha) อยู่ด้านซ้าย พระจันทร์เสี้ยวอยู่ด้านบนขวา

คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก