GUPT-22 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุปตะ (Gupta) พระเจ้ากุมาราคุปตะที่หนึ่ง (Kumaragupta I) ปี พ.ศ. 957-998 (ค.ศ. 414-455) เหรียญกษาปณ์ทองคำดินาร์ (Dinar) น้ำหนัก 8.26 กรัม 17.8 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี JAYATI SVAGUNAIRGUNA SRIMAHENDRA KUMARAH ความว่า ความมีชัยของพระเจ้ากุมาราจากคุณงามความดี พระเจ้ากุมาราคุปตะที่หนึ่งมีวงรัศมีรอบศีรษะยืนผินหน้าไปทางซ้าย สวมเสื้อกั๊ก สร้อยคอ เครื่องประดับ มีริ้วชายผ้าจากเอวปลิวไสว มือซ้ายปล่อยลงมาตามชายผ้า มือขวาถือผลไม้ป้อนนกยูงที่ยืนอยู่ข้างซ้าย

ด้านหลังของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี MAHENDRA KUMARA ความว่า พระเจ้ากุมารา ยิ่งใหญ่ดั่งพระอินทร์ เทพเจ้า พระกะติเคยา (เทพนกยูง) มีวงรัศมีรอบเศียร สวมอาภรเสื้อกั๊ก สร้อยคอ เครื่องประดับ ตุ้มหู ผินหน้าไปทางซ้าย มือช้ายถือหอก มือขวาโปรยเครื่องเซ่นเหนือแท่นบูชาที่ด้านซ้าย นั่งบนหลังนกยูงสยายแพนหางแววมะยุรา ยืนอยู่บนแท่น ภายในกรอบวงกลมเม็ดไข่ปลา

คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก