GUPT-26 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุปตะ (Gupta) พระเจ้ากุมาราคุปตะที่หนึ่ง (Kumaragupta I) ปี พ.ศ. 957-998 (ค.ศ. 414-455) เหรียญกษาปณ์ทองคำดินาร์ (Dinar) น้ำหนัก 8.14 กรัม 18.7 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยี้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี KSHITIPATIRAJITA MAHENDRAH KUMARAGUPTO DIVAMJAYATI ความว่า พระเจ้ากุมาราคุปตะไม่มีผู้ใดเอาชนะได้ มะเห็นดราเจ้าปฐพีชนะใจสรวงสวรรค์ พระเจ้ากุมาราคุปตะที่หนึ่งมีวงรัศมีรอบศีรษะยืนผินหน้าไปทางขวา สวมเสื้อกั๊กมีริ้วผ้าปลิวไสว เครื่องประดับ ถือคันธนูเล็งด้วยมือซ้าย มือขวายกขึ้นเหนือไหล่ปล่อยลูกธนูไปยังสิงโตหงายหลังอยู่ทางขวา

ด้านหลังของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์ SRI MAHENDRA SIMHA ความว่า พระเจ้ามเห็นดราห้าวหาญดั่งสิงห์ เทพสตรี พระนางลักษมีสวมอาภรท่อนล่าง ผ้าสะไบคลุมไหล่ เครื่องประดับ นั่งหน้าตรงบนหลังสิงโตหมอบหันข้างไปทางขวา มือขวาถือเชือกบ่วงบาศชูขึ้นระดับอก มือซ้ายถือดอกเหมือนเม็ดไข่ปลา ภายใต้กรอบวงกลมเม็ดไข่ปลา

คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก