คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละพิมพ์


          ประมาณ 250 ปี ก่อนคริสต์ศักราช (250 BC) ดิโอโดตอสที่หนึ่ง (Diodotos I) ในฐานะผู้ปกครองแค้วนแบคเตรีย (Bactria) แห่งอาณาจักร์ Seleucid ซึ่งมีศูนย์กลางการปกครองตั้งอยู่ที่ซีเรีย โดยมี พระเจ้าอันติโอซอสที่สอง (Antiochos II) เป็นกษัตริย์ ได้แสดงการแข็งข้อกระด้างกระเดื่องต่อศูนย์อำนาจการปกครอง โดยการออกเหรียญกษาปณ์ทองคำทีมีใบหน้าตนเองบนด้านหน้าของเหรียญ แม้ด้านหลังของเหรียญก็ยังใช้เทพเจ้าประจำของตน คือ เทพเจ้าเซอุส (Zeus) ยืนเปลือยหันหลังในท่าขว้างสายฟ้า (Thundering Zeus) แทนที่ เทพเจ้าอะพอลโล (Apollo) นั่งบนตั่งมือขวาถือลูกธนู ของพระเจ้าอันติโอซอสที่สอง ทว่าก็ยังมีใจไม่ยอมออกห่าง คือยังคงประทับพระนามของพระเจ้าอันติโอซอสที่สองดังเหรียญ INDO-02 หน้าแก่ (มีอายุ)

          หลังจาก พระเจ้าอันติโอซอสที่สอง (Antioxos II) สวรรคต จึงได้ประกาศอิสรภาพตั้งตนเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นแบกเตรีย โดยประทับพระนามดิโอโดตอส (Diodotos) ที่เหรียญ ดังเหรียญ INDO-03 เมื่อสวรรคต พระราชโอรสได้สืบราชสมบัติต่อมาในนาม ดิโอโดตอสที่สอง (Diodotos II) และได้ผลิตเหรียญกษาปณ์ในลักษณะและแบบเดียวกันกับของพระราชบิดาทุกประการ สร้างความยุ่งยากต่อนักกระษาปณ์วิทยาที่จะแยกแยะว่าเหรียญฯใดเป็นของพระองค์ใด แต่เหรียญ INDO-03 นี้หน้าอ่อน จึงยืนยันได้ว่าเป็นเหรียญกษาปณ์ทองคำของพระเจ้าดิโอโดตอสที่สอง แต่หน้าแก่ด้านหลังของเหรียญฯระบุนามดิโอโดตอส หรือ อันติโอซอส ให้อนุโลมเป็นของพระเจ้าดิโอโดตอสที่หนึ่ง

          ในฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ. 2001 ชาวบ้านจากหมู่บ้านเวสาลีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของรัฐพิหารประเทศอินเดียพากันลงขุดหาเศษผ้าในแม่น้ำที่ตื้นเขินของหมู่บ้าน ได้ขุดพบเหรียญกษาปณ์ทองคำของ พระเจ้าดิโอโดตอส ด้านหลังของเหรียญฯ Antioxos และ พระเจ้าดิโอโดตอส ด้านหลังของเหรียญฯ Diodotos แห่งแคว้นแบคเตรียประมาณ 30 เหรียญบรรจุอยู่ในหม้อดินใต้ก้นแม่น้ำ ความที่ทองคำเป็นของมีค่ามากชาวบ้านจืงทำการทดสอบด้วยการตอกด้วยสิ่วหรือของมีคมบนส่วนที่หนาที่สุดของเหรียญ ก็คือส่วนศีรษะเพื่อตรวจสอบดูว่าข้างในเป็นทองคำแท้หรือดีบุกยัดใส้ เมื่อทางการทราบ เหรียญกระษาปณ์ฯเหล่านี้บางส่วนได้ถูกนำออกนอกประเทศเพื่อขายทอดตลาดที่ประเทศอังกฤษ ก่อนหน้านั้นบางส่วนถูกหลอมทำเครื่องประดับ และคงเหลือในมือนักสะสมชาวอินเดียไม่กี่เหรียญ ที่สังเกตได้ของเหรียญเหล่านี้คือ ที่ศีรษะของพระเจ้าดิโอโดตอส มีรอยตอกด้วยของมีคมเป็นร่องลึกมาก


คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก