INDO-04 พระเจ้ายูทีดีมอสที่หนึ่ง (Euthydemos I) ปี พ.ศ. 318-325 (225-218 ปี ก่อนคริสต์ศักราช)           คลิกที่ภาพ เพื่อย้อนกลับไปที่รายละเอียด

คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก