คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละพิมพ์


          พระเจ้าเมนันเดอร์ที่หนึ่ง (Menander I Soter) เป็นกษัตริย์ชาวกรีกที่มีชื่อเสียงเรืองนามในวรรณกรรมโบราณของพุทธศาสนา ในนาม พระยามิลินท์ แห่งเมือง Sakala (ปัจจุบัน คือเมือง Sialkot ในประเทศปากีสถาน บันทึกของกรีกเรียก Euthymedia) พระองค์เป็นตัวเอกในบทประพันธ์อักขระบาลี (ต้นฉบับน่าจะเป็นอักขระคารอสที่ แต่ทุกวันนี้ล้วนอ้างอิง ฉบับบาลีคัดลอกมาจากศรีลังกา แต่ก็มีรายงานว่ามีการค้นพบอีกฉบับหนึ่งในประเทศจีน) เรื่อง มิลินท์ปัญหา (Milindapanha) มิลินท์สูตร กล่าวถึงหลักปรัชญาของศาสนาพุทธ ประพันธ์ในรูปแบบของการซักถามและตอบปัญหาระหว่าง พระยามิลินท์ (Milinda) และพระภิกษุนาม นากเสน (Nagasena)

          พระเจ้าเมนันเดอร์ที่หนึ่งเป็นที่ยอมรับของนักประวัติศาสตร์ชาวอินเดียว่า พระองค์เป็นนักปราชญ์ที่รอบรู้ในเรื่องของแนวคิด ในขณะเดียวกันก็เป็นนักการทหารที่ยิ่งใหญ่ พระองค์เกิดที่เมือง Charikar ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมือง Kabul และแม่น้ำ Panjshir ซึ่งเป็นดินแดนเชื่อมต่อระหว่างแคว้น Bactria และอินเดีย พระเจ้าเมนันเดอร์ที่หนึ่งได้ชื่อว่าเป็นประมุขที่ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามในดินแดนของชาวกรีกตะวันออกและอินเดีย เหรียญกษาปณ์เงิน ทองแดง มีหลากหลายแบบ พบกระจายอยู่ทั่วไป คือ มีมากมายกว่าประมุขในราชวงศ์ Indo-Greek ทั้งหลาย แต่เหรียญกษาปณ์ทองคำกลับพบเห็นน้อยมาก

          ไม่เคยมีผู้ใดได้รับรู้หรือพบเห็นเหรียญกษาปณ์ทองคำของพระเจ้าเมนันเดอร์ที่หนึ่ง ตำราเหรียญกษาปณ์โบราณรุ่นเก่าส่วนใหญ่ล้วนระบุว่า พระเจ้าวิมา กัดฟิสส์ (Wima Kadphises) แห่งราชวงศ์ คุชชาน (Kushan) เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ผลิตเหรียญกษาปณ์ทองคำในแผ่นดินอินเดีย ปัจจุบันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พระเจ้าเมนันเดอร์ที่หนึ่ง แห่งอาณาจักรอินโด-กรีก เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ผลิตเหรียญกษาปณ์ทองคำในแผ่นดินอินเดีย (ผลิตจำนวนน้อย) แต่พระเจ้าวิมา กัดฟิสส์ เป็นผูัผลิตเหรียญกษาปณ์ทองคำจำนวนมากใช้หมุนเวียนอย่างเป็นล่ำเป็นสันในแผ่นดินอินเดีย

          เหรียญกษาปณ์ทองคำของพระเจ้าเมนันเดอร์ที่หนึ่ง เท่าที่ทราบในโลกนี้ มีไม่เกิน 13 เหรียญ ซึ่งเป็นสมบัติและเก็บรักษาที่
          New York, American Numismatic Society
          Boston, Museum of Fine Arts
          London, British Museum
          Koka, Miho Museum
          Bombay, Price of Wales Museum
          Varanasi, Banares Hindu University
          Private collection, Houghton Collection
          Private collection, Thai Private Hands

          เหตุผลที่เชื่อถือได้ .......... เนื่องจากเหรียญกษาปณ์ทองคำของพระเจ้าเมนันเดอร์ที่หนึ่งไม่มีชื่อกษัตริย์หรืออักขระใดที่จะบ่งบอกให้รู้ได้ ดังเหรียญ INDO-05 และ INDO-06 เพราะด้านหน้ามีเพียง ใบหน้าคนผมยาวสวมหมวกเหล็กมีหงอนภู่งอน แบบแม่ทัพชาวกรีก ด้านหลังของเหรียญ เป็นรูปนกฮูกและอักษรย่อ (Monogram) A ซึ่งทั้งนกฮูกและตัวอักษรย่อ A เป็นสัญญลักขณ์ของเทพสตรี (เทพี) เอเธนส์ Athena ซึ่งเป็นเทพประจำพระองค์ของพระเจ้าเมนันเดอร์ที่หนึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ ก็เข้าใจได้เพียงเท่านี้เพราะมีกษัตริย์ Bactria และ Indo-Greek หลายพระองค์ ต่างก็นิยมนับถือเทพสตรี (เทพี) องค์นี้เช่นกัน .......... จนกระทั่งได้มีการขุดพบเหรียญกษาปณ์เงินและทองแดงที่มีรูปด้านหน้าและด้านหลัง เช่นเดียวกับเหรียญกษาปณ์ทองคำดังกล่าวข้างต้น ด้านหน้าของเหรียญกษาปณ์ฯ มีชื่อพระเจ้าเมนันเดอร์ที่หนึ่งเป็นอักขระ กรีก และด้านหลังของเหรียญก็มีชื่อของพระเจ้าเมนันเดอร์ที่หนึ่งเป็นอักขระ คารอสที่ (Kharoshthi) ซึ่งอักขระคารอสที่อ่านเป็นภาษาบาลี (Pali) หรือจะอ่านเป็นภาษาปรากฤต (Prakit) ก็ได้ ซึ่งใช้อยู่ในอินเดียโบราณทางซีกตะวันตกเฉียงเหนือ แคว้นคันทาระและตักศิลา .......... ทุกอย่างก็กระจ่างแต่ทุกวันนึ้คนส่วนมากยังมีความเชื่อแบบเดิมๆ ว่า พระเจ้าวิมา กัดฟิสส์ (Wima Kadphises) แห่งราชวงศ์คุชชานเป็นผู้ผลิตเหรียญกษาปณ์ทองคำเป็นรายแรกในประวัติศาสตร์ของอินเดีย ..........
ด้านหน้า อักขระกรีก BAΣIAEΩΣ ΣΩTHPOΣ MENANΔPOY อ่านว่า Basileos Soteros Menandrou ความว่า พระเจ้าเมนันเดอร์ ผู้มาโปรดสู่ความหลุดพ้น (ปลดปล่อย)
ด้านหลัง อักขระคารอสที่ (Kharoshthi) อ่านเป็นภาษาบาลี (Pali) หรีอ ปรากฤต (Prakit) จากขวาไปซ้าย MAHARAJASA TRATARASA MENANDRASA ความว่า Savior King Menander
คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก