INDO-06 พระเจ้าเมนันเดอร์ที่หนึ่ง (Menander I) ปี พ.ศ. 378-413 (165-130 ปี ก่อนคริสต์ศักราช)           คลิกที่ภาพ เพื่อย้อนกลับไปที่รายละเอียด

คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก