เหรียญกษาปณ์ทองคำพระเจ้าจาหังกีร์ ชุด ดื่มเมรัย Bacchanalian คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


          พระเจ้าจาหังกีร์นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ มีแนวคิดเดินสายกลางตามแนวทางของพระราชบิดาพระเจ้าอักบาร์ พระองค์ได้ผลิตเหรียญกษาปณ์ทองคำเป็นรูปพระองค์ ถือจอกนั่งดื่มสุราเมรัย Bacchanalian type ขนาด 1 โมเฮอร์ ( Mohur) จำนวน 3 แบบ และขนาด 1/4 โมเฮอร์ (Quarter Mohur) 1 แบบ ทั้งที่รูปภาพบุคคล และสุรา เป็นสิ่งต้องห้ามของหลักศาสนาอิสลาม

คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก