เหรียญกษาปณ์ทองคำภาพพระเจ้าจาหังกีร์ ครบชุด คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


          พระเจ้าจาหังกีร์นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ มีแนวคิดเดินสายกลางตามแนวทางของพระราชบิดาพระเจ้าอักบาร์ พระองค์ได้ผลิตเหรียญกษาปณ์ทองคำเป็นรูปพระองค์ ขนาด 1 โมเฮอร์ ( Mohur) จำนวน 5 แบบ เฉพาะแบบแรกเท่านั้นมี 2 พิมพ์ คือพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ สองพิมพ์นี้มีความต่างที่ด้านหลังของเหรียญ คือ สิงโตหมอบหันซ้าย หมอบหันขวา และเหรียญกษาปณ์ 1/4 โมเฮอร์ (Quarter Mohur) 1 แบบ ทั้งที่รูปภาพบุคคล และสุรา เป็นสิ่งต้องห้ามของหลักศาสนาอิสลาม

คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก