KUSH-01 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุชชาน (Kushan) พระเจ้าวิมา กัดฟีสส์ (Wima Kadphises) ปี พ.ศ. 638-670 (ค.ศ. 95-127) เหรียญกษาปณ์ทองคำสองดินาร์ (Double-Dinar) น้ำหนัก 15.82 กรัม 22.6 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระกรีก-แบคเตรีย BACIΛEYCOOH MOKAΔΦICHE ความว่า พระเจ้าวิมากัดฟีสส์ พระเจ้าวิมา กัดฟิสส์ สวมหมวกเหล็กทับด้วยมาลัยประดับทรงสูงดั่งมงกุฏ นั่งบนบัลลังค์ผินหน้าไปทางซ้าย เปลวเพลิงบนไหล่ขวา มือขวาถือช่อมะกอก พักเท้าทั้งสองบนตั่งตัวเล็ก คทาวางอยู่ด้านซ้าย เครื่องหมายประจำรัชกาล (Tamgha) อยู่ด้านขวา

ด้านหลังของเหรียญ อักขระคารอสที่ อ่านเป็นภาษาปรากฤต MAHARAJASA RAJADIRAJASA SARVALOGA ISVARASA MAHISVARASA HIMAKAPISASA TRADATA ความว่า จอมราชันเหนือราชาทั้งหลาย จ้าวแห่งปฐพี พระเจ้าวิมากัดฟีสส์ ผู้มาโปรด (ปลดปล่อย) ที่ยิ่งใหญ่ เทพเจ้า พระศิวะยืนหันหลังผินหน้าไปทางซ้าย มีเปลวไฟบนเศียร มือซัายถือสามง่ามด้ามยาว ห่มผ้าบางจากไหล่ขวา พักแขนบนหลังวัวนนทิ ซึ่งยืนหันข้างอยู่ด้านในหันหัวไปทางขวา รูปเครื่องหมาย nandipada ของพระศิวะ หรือไตรรัตน์ของพุทธศาสนา ? อยู่ด้านซ้าย


อักขระภาษากรีก


คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก