KUSH-02 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุชชาน (Kushan) พระเจ้าวิมา กัดฟิสส์ (Wima Kadphises) ปี พ.ศ. 638-670 (ค.ศ. 95-127) เหรียญกษาปณ์ทองคำสองดินาร์ (Double-Dinar) น้ำหนัก 15.77 กรัม 22.4 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระกรีก-แบคเตรีย BACIΛEYCOOH MOKAΔΦICHE ความว่า พระเจ้าวิมากัดฟิสส์ พระเจ้าวิมากัดฟิสส์ สวมหมวกเหล็กทับด้วยมาลัยประดับทรงสูงดั่งมงกุฏด้านบนมีสามง่าม นั่งขัดสมาธิบนก้อนเมฆผินหน้าไปทางขวา เปลวเพลิงบนไหล่ทั้งสองข้าง มือขวาถือคทาพาดบนบ่า เครื่องหมายประจำรัชกาล (Tamgha) อยู่ด้านซ้าย

ด้านหลังของเหรียญ อักขระคารอสที่ อ่านเป็นภาษาปรากฤต MAHARAJASA RAJADIRAJASA SARVALOGA ISVARASA MAHISVARASA HIMAKAPISASA TRADATA ความว่า จอมราชัน เหนือราชาทั้งหลาย จ้าวแห่งปฐพี พระเจ้าวิมากัดฟิสส์ผู้มาโปรด (ปลดปล่อย) ที่ยิ่งใหญ่ เทพเจ้า พระเจ้าศิวะยืนหันหลังผินหน้าไปทางซ้าย มีเปลวไฟบนเศียร มือซ้ายถือสามง่ามด้ามยาว ห่มผ้าบางจากไหล่ขวาวางพักแขนบนหลังวัวนนทิ ซึ่งยืนหันข้างอยู่ด้านในหันหัวไปทางขวา รูปเครื่องหมาย nandipada ของพระศิวะ หรือไตรรัตน์ของพุทธศาสนา ? อยู่ด้านซ้าย


อักขระภาษากรีก


คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก