KUSH-04 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุชชาน (Kushan) พระเจ้าขะนิสกะที่หนึ่ง (Kanishka I) ปี พ.ศ. 670-693 (ค.ศ. 127-150) เหรียญกษาปณ์ทองคำดินาร์ (Dinar) น้าหนัก 8.21 กรัม 18.7 มม. ด้านหน้าและด้านหลังทำมุมเยื้องกัน 10 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระแบคเตรีย ÞAONANOÞAO KANΗÞKI KOÞANO ความว่า จอมราชันแห่งราชาทั้งปวง พระเจ้าขะนิสกะจ้าวคุชชาน พระเจ้าขะนิสกะที่หนึ่งสวมหมวกเหล็กทับด้วยมงกุฏทรงกลมครึ่งท่อน สวมเสื้อโคทยาวรองเท้าบูทยืนผินหน้าไปทางซ้าย เหน็บดาบยาวที่เอวซ้าย เปลวไฟลุกโซนบนไหล่ขวา มือซ้ายถือหอกด้ามยาว มือขวาถือของ้าว โปรยเครื่องเซ่นเหนือแท่นบูชา

ด้านหลังของเหรียญ อักขระแบคเตรีย ΛÞOOAΣΠO ความว่า IROOASPA เทพเจ้า Drvaspa (เทพแห่งม้าของศาสนาโซโลแอสเตรียน) หนวดยาวศีรษะสวมมาลัยผูกผ้า ยืนหันไปทางขวา สวมเสื้อคลุมยาวมือขวาถือหรีดกลมชูขึ้นเหนือหัวของม้าที่ยืนอยู่ข้างหลังหันหัวไปทางขวา สัญลักษณ์ประจำรัชกาล (Tamgha) อยู่ทางซ้าย มีวงกลมเม็ดไข่ปลาเป็นกรอบนอก


อักขระภาษากรีก


คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก