KUSH-11 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุชชาน (Kushan) พระเจ้าฮูวิชกะที่หนึ่ง (Huvishka I) ปี พ.ศ. 693-733 (ค.ศ. 150-190) เหรียญกษาปณ์ทองคำดินาร์ (Dinar) น้ำหนัก 7.86 กรัม 20 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระแบคเตรีย ÞAONANOÞAO OOΗÞKIKOÞANO ความว่า จอมราชันแห่งราชาทั้งหลาย พระเจ้าฮูวิชกะจ้าวคุชชาน พระเจ้าฮูวิชกะที่หนึ่งสวมมงกุฏทรงสูงมีวงรัศมีที่ศีรษะลอยองค์อยู่บนก้อนเมฆผินหน้าไปทางซ้าย มือขวาถือคทา มือซ้ายถือหอกวางพาดเหนือไหล่ซ้าย บนไหล่ขวามีเปลวไฟลุกโซน

ด้านหลังของเหรียญ อักขระแบคเตรีย OANINΔA ความว่า VANINDA เทพสตรี เทพแห่งชัยชนะ มีปีก ยืนผินหน้าไปทางซ้าย มือขวาถือพวงหรีดยื่นไปขางหน้า มือซ้ายถือคทาด้ามยาวพาดบนไหล่ เครื่องหมายประจำรัชกาล (Tamgha) อยู่ทางขวา มีวงกลมเม็ดไข่ปลาเป็นกรอบนอก


อักขระภาษากรีก


คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก