KUSH-12 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุชชาน (Kushan) พระเจ้าฮูวิชกะที่หนึ่ง (Huvishka I) ปื พ.ศ. 693-733 (ค.ศ. 150-190) เหรียญกษาปณ์ทองคำ ดินาร์ (Dinar) น้ำหนัก 8.0 กรัม 18.6 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระแบคเตรีย ÞAONANOÞAO OOΗÞKIKOÞANO ความว่า จอมราชันแห่งราชาทั้งหลาย พระเจ้าฮูวิชกะจ้าวคุชชาน พระเจ้าฮูวิชกะที่หนึ่งครึ่งตัวโพกศีรษะด้วยผัาประดับทรงกลม ผินหน้าไปทางซ้าย มือขวาถือคทา มือซ้ายถือของ้าว

ด้านหลังของเหรียญ อักขระแบคเตรีย ΣAÞAΠO ความว่า SARAPO เทพเจ้า Sarapis ยืนผินหน้าไปทางซ้าย มือขวายกขึ้นให้พรระดับเอว มือซ้ายถือคทาพาดบนหัวไหล่ซ้าย เครื่องหมายประจำรัชการ (Tamgha) อยู่ทางซ้าย มีวงกลมเม็ดไข่ปลาเป็นกรอบนอก


อักขระภาษากรีก


คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก