KUSH-14 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุชชาน (Kushan) พระเจ้าฮูวิชกะที่หนึ่ง (Huvishka I) ปี พ.ศ. 693-733 (ค.ศ. 150-190) เหรียญกษาปณ์ทองคำดินาร์ (Dinar) น้ำหนัก 8.04 กรัม 18.2 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระแบคเตรีย ÞAONANOÞAO OOΗÞKIKOÞANO ความว่า จอมราชันแห่งราชาทั้งหลาย พระเจ้าฮูวิชกะจ้าวคุชชาน พระเจ้าฮูวิชกะที่หนึ่งครึ่งตัวโพกศีรษะด้วยผ้าประดับทรงสูงลอยองค์อยู่บนก้อนเมฆผินหน้าไปทางซ้าย มือขวาถือคทามือซ้ายถือของ้าว บนไหล่ขวามีเปลวไฟลุกโซน

ด้านหลังของเหรียญ อักขระแบคเตรีย MAO และ MIIþO ความว่า Mao Mithro เทพสตรีพระจันทร์ยืนทางซ้าย และ เทพเจ้าพระอาทิตย์ ยืนอยู่ทางขวาผินหน้าเข้าหากัน เครื่องหมายประจำรัชกาล (Tamgha) อยู่ตรงกลาง มีวงกลมเม็ดไข่ปลาเป็นกรอบนอก


อักขระภาษากรีก


คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก