KUSH-15 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุชชาน (Kushan) พระเจ้าฮูวิชกะที่หนึ่ง (Huvishka I) ปี พ.ศ. 693-733 (ค.ศ. 150-190) เหรียญกษาปณ์ทองคำดินาร์ (Dinar) น้ำหนัก 7.82 กรัม 16.7 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระแบคเตรีย ÞAONANOÞAO OOΗÞKIKOÞANO ความว่า จอมราชันเหนือราชาทั้งหลาย พระเจ้าฮูวิชกะจ้าวคุชชาน พระเจ้าฮูวิชกะที่หนึ่งครึ่งตัวโพกศีรษะด้วยผ้าประดับทรงสูงลอยองค์อยู่บนก้อนเมฆผินหน้าไปทางซ้าย มือขวาถือคทามือซ้ายถือของ้าว บนไหล่ขวามีเปลวไฟลุกโซน

ด้านหลังของเหรียญ อักขระแบคเตรีย ΣKANΔOKO M BIZAΓO AÞO ความว่า SKANDO KOMANO, BISAKO เทพสตรี Skanda ยืนทางซ้าย เทพสตรี Visaka ยืนอยู่ทางขวาหันหน้าเข้าหากัน เครื่องหมายประจำรัชกาล (Tamgha) อยู่ตรงกลาง มีวงกลมเมล็ดไข่ปลาเป๊นกรอบนอก


อักขระภาษากรีก


คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก