KUSH-17 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุชชาน (Kushan) พระเจ้าฮูวิชกะที่หนึ่ง (Huvishk I) ปี พ.ศ. 693-733 (ค.ศ. 150-190) เหรียญกษาปณ์ทองคำดินาร์ (Dinar) น้ำหนัก 7.82 กรัม 19 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระแบคเตรีย ÞAONANOÞAO OOΗÞKIKOÞANO ความว่า จอมราชันเหนือราชาทั้งหลาย พระเจ้าฮูวิชกะจ้าวคุชชาน พระเจ้าฮูวิชกะที่หนึ่งครึ่งตัวโพกศีรษะด้วยผ้าประดับทรงสูงผินหน้าไปทางซ้าย มือขวาถือคทา มือซ้ายถือของ้าว

ด้านหลังของเหรียญ อักขระแบคเตรีย MANAOBAΓO ความว่า Manaobago เทพสตรี พระจันทร์สี่กรนั่งหน้าตรงบนบัลลังก์ผินหน้าไปทางขวา จันทร์เสี้ยวบนหัวไหล่ทั้งสอง วางเท้าทั้งสองบนตั่งเตี้ย มือซ้ายบนถือคทา มือซ้ายล่างถือหรีด มือขวาบนถือลูกบอล มือขวาล่างพักที่บั้นเอว เครื่องหมายประจำรัชกาล (Tamgha) อยู่ทางขวา มีวงกลมเม็ดไข่ปลาเป็นกรอบนอก


อักขระภาษากรีก


คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก