KUSH-19 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุชชาน (Kushan) พระเจ้าวาสุ เดวะที่หนึ่ง (Vasu Deva I) ปี พ.ศ. 733-773 (ค.ศ. 190-230) เหรียญกษาปณ์ทองคำดินาร์ (Dinar) น้ำหนัก 7.85 กรัม 19.8 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระแบคเตรีย ÞAONANOÞAO BAZOAΗOKOÞANO ความว่า จอมราชันแห่งราชาทั้งหลาย พระเจ้าวาสุ เดวะจ้าวคุชชาน พระเจ้าวาสุ เดวะที่หนึ่งสวมชุดหมวกเหล็กกระบังปิดหูมีวงรัศมีรอบศีรษะ สวมชุดเสื้อเกราะเต็มยศยืนผินหน้าไปทางซ้าย เหน็บมีดดาบยาวที่เอวซ้าย มือซ้ายถือสามง่ามด้ามยาว มือขวาโปรยเครื่องเซ่นเหนือแท่นบูชาที่อยู่ทางซ้าย

ด้านหลังของเหรียญ อักขระแบคเตรีย NANA ความว่า Nana เทพสตรี มีวงรัศมีที่เศียรด้านบนมีพระจันทร์เสี้ยว ยืนหันไปทางขวา มือซ้ายถือชาม มือขวาถือหอกปลายโค้ง เครื่องหมายประจำรัชกาล (Tamgha) อยู่ทางขวา มีวงกลมเม็ดไข่ปลาเป็นกรอบนอก


อักขระภาษากรีก


คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก