KUSH-20 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุชชาน (Kushan) พระเจ้าวาสุ เดวะที่หนึ่ง (Vasu Deva I) ปี พ.ศ. 733-773 (ค.ศ. 190-230) เหรียญกษาปณ์ทองคำดินาร์ (Dinar) น้ำหนัก 7.8 กรัม 18.6 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระแบคเตรีย ÞAONANOÞAO BAZOAΗOKOÞANO ความว่า จอมราชันเหนือราชาทั้งหลาย พระเจ้าวาสุ เดวะจ้าวคุชชาน พระเจ้าวาสุ เดวะที่หนึ่งสวมหมวกเหล็กทรงสูงปิดหูด้วยผ้าประดับมีวงรัศมีรอบศีรษะ สวมเสื้อเกราะเต็มยศยืนผินหน้าไปทางซ้าย เหน็บมีดดาบยาวที่เอวซ้าย มือซ้ายถือหอกสามง่าม มือขวาโปรยเครื่องเซ่นเหนือแท่นบูชา ซึ่งมีแท่งเสาสามงามผูกลิบบิ้นตั้งอยู่ด้านบน

ด้านหลังของเหรียญ อักขระแบคเตรีย OHÞO ความว่า OESHO เทพเจ้า พระศิวะยืนหันหน้าตรง มือขวาถือเชือกบ่วงบาศ มือซ้ายถือหอกสามง่าม วัวนนทิยืนอยู่ข้างหลังหันหัวไปทางซ้าย เครื่องหมายประจำรัชกาล (Tamgha) อยู่ด้านซ้ายบน มีวงกลมเม็ดไข่ปลาเป็นกรอบนอก


อักขระภาษากรีก


คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก