คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละพิมพ์


          พระเจ้าอักบาร์ได้ผลิตเหรียญกษาปณ์ทองคำ 5 โมเฮอร์ (Mohur) ดังเหรียญ MUGH-01 และเหรียญ ที่ระลึกรูปทรงรี Mihrabi MUGH-02 ปีครองราชที่ 45 ได้ผลิตเหรียญรูปภาพเป็นกรณีย์พิเศษ เหรียญแรกคือเหรียญกระษาปณ์ทองคำรูปนกเหยี่ยว เพื่อเฉลิมฉองความสำเร็จในการเข้าตีป้อม Asirgarh ซึ่งเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งของ Khandesh ดังเหรียญ MUGH-03, MUGH-04 ในขณะเดียวกันยังได้ผลิตเหรียญกษาปณ์เงิน รูปพระเจ้าอักบาร์ขี่ม้าถือนกเหยี่ยว ต้นปีที่ 50 แห่งการครองราช ได้ผลิตเหรียญกษาปณ์ทองคำและเงิน Rama-Siya รูปพระรามถือธนูเดินดงกับนางสีดา ในปีเดียวกันได้ผลิตเหรียญกษาปณ์ทองคำรูปนกเป็ด ดังเหรียญ MUGH-05คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก