MUGH-03 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย มูกัล (Mughal) พระเจ้าจาลาลอุดดิน มูฮัมมัด อักบาร์ (Jallauddin Muhammad Akbar) ปี พ.ศ. 2099-2148 (ค.ศ. 1556-1605) เหรียญกษาปณ์ทองคำ 1 โมเฮอร์ (Mohur) น้ำหนัก 11.91 กรัม 20 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 6 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ นกเหยี่ยวยืนหันข้างหันหัวไปทางด้านขวา มีลวดลายพรรณพฤกษาและดอกไม้ ภายในเส้นกรอบคู่วงกลมมีเม็ดไข่ปลาคั่นกลาง

ด้านหลังของเหรียญ อักขระเปอร์เซีย ALLAH AKBAR ISFANDARMUZ ILAHI 49 ZARB ASIR ผลิตที่เมือง Asir ปี Ilahi 49 ภายในเส้นกรอบคู่วงกลมมีเม็ดไข่ปลาคั่นกลางคลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก