คลิกที่ภาพเพื่อดูต่อเนื่องทั้งชุด


          พระเจ้าจาหังกีร์ เป็นกษัตริย์ราชวงศ์มูกัล (โมกุล) มีมารดาเป็นฮินดู ระหว่างครองราชปีที่ 6 ถึง ปีที่ 9 พระองค์ได้ผลิตเหรียญกษาปณ์ทองคำ เป็นภาพของพระองค์เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้ที่ใกล้ชิดและโปรดปราน และจากปีที่ 13 พระองค์ได้ผลิตเหรียญกษาปณ์ทองคำและเงิน เป็นรูปจ้กรราศีบนหน้าเหรียญตามเดือนที่ผลิต พระเจ้าจาหังกีร์เป็นผู้หนึ่งที่ผลิตเหรียญกษาปณ์ทองคำจากขนาดจิ๋วถึงขนาดยักษ์ คือที่สุดในโลก

คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก