MUGH-08 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย มูกัล (Mughal) พระเจ้านูร์อุดดิน จาหังกีร์ (Nuruddin Jahangir) ปี พ.ศ. 2148-2170 (ค.ศ. 1605-1627) เหรียญกษาปณ์ทองคำ 1 โมเฮอร์ (Mohur) น้ำหนัก 11.12 กรัม 21 มม. ด้านหน้าและด้านหล้งของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ พระเจ้าจาหังกีร์ครึ่งตัวสวมผ้าโพกศีรษะมีวงรังสีรอบศีรษะ ผินหน้าไปทางซ้าย มือซ้ายวางบนหนังสือคัมภีร์อิสลาม ด้านซ้ายมีอักขระเปอร์เซีย SHABIH JAHANGIR SHAH AKBAR SHAH ภาพของพระเจ้าจาหังกีร์ ราชบุตรของพระเจ้าอักบาร์ ด้านขวาอักขระเปอร์เซีย SANA SHASH JULUS ปีที 6 แห่งการครองราช ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลาง

ด้านหลังของเหรียญ สิงโตหมอบหันข้างชูหัวหันไปทางขวา ดวงอาทิตย์แผ่รังสีครอบบนหลัง ใต้ท้องมีอักขระเปอร์เซีย SANA 1020 HIJRI ปีอิสลาม AH 1020 ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลางคลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก