MUGH-10 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย มูกัล (Mughal) พระเจ้านูร์อุดดิน จาหังกีร์ (Nuruddin Jahangir) ปี พ.ศ. 2148-2170 (ค.ศ. 1605-1627) เหรียญกษาปณ์ทองคำ 1 โมเฮอร์ (Mohur) น้ำหนัก 10.94 กรัม 21.5 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 2 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ พระเจ้าจาหังกีร์ครึ่งตัวโพกผ้าที่ศีรษะมีวงรังสีรอบศีรษะ ผินหน้าไปทางซ้าย มือขวาถือจอกเครื่องดื่มชูขึ้นระดับจมูก มือซ้ายวางบนหนังสือคัมภีร์อิสลาม ด้านซ้ายมีอักขระเปอร์เซีย SHABIH JAHANGIR SHAH AKBAR SHAH ภาพของพระเจ้าจาหังกีร์ ราชบุตรของพระเจ้าอักบาร์ ทางขวามีอักขระเปอร์เซีย SANA SHASH JULUS ปีที่ 6 แห่งการครองราช ภายในเส้นกรอบวงกลมเม็ดไข่ปลาสองเส้นคู่

ด้านหลังของเหรียญ สิงโตหมอบหันข้างชูหัวหันไปทางขวา มีดวงอาทิตย์แผ่รังสีครอบบนหลัง ใต้ท้องมีอักขระเปอร์เซีย SANA 1020 HIJRI ปีอิสลาม AH 1020 ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลาง



คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน่าแรก