MUGH-11 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย มูกัล (Mughal) พระเจ้านูร์อุดดิน จาหังกีร์ (Nuruddin Jahangir) ปี พ.ศ. 2148-2170 (ค.ศ. 1605-1627) เหรียญกษาปณ์ทองคำ 1 โมเฮอร์ (Mohur) น้ำหนัก 11.16 กรัม 20.25 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ พระเจ้าจาหังกีร์โพกผ้าที่ศีรษะมีรังสีรอบศีรษะ นั่งเท้าทั้งสองข้างขัดสมาธิอิงหมอนพิงใบใหญ่ผินหน้าไปทางซ้าย มือขวาถือแก้วเครื่องดื่มชูขึ้น มือซ้ายถือหนังสือคัมภีร์อิสลามบนตักซ้าย ภายในวงกลมด้านใน อักขระเปอร์เซียรอบ BA RUE SIKKA ZAR DADJIN DIN RA ZINAT SHAH-N-SHAH NUR-AL-DIN JAHANGIR IBN-I-AKBAR SHAH บนความงามของเหรียญเครื่องประดับทองคำเป็นที่ชื่นชอบของพระเจ้าจาหังกีร์ ราชบุตรของพระเจ้าอักบาร์ คั่นอักขระออกเป็นสองส่วนด้วยดอกกุหลาบบนลูกศร ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลาง

ด้านหลังของเหรียญ ตรงกลาง สิงโตหมอบชูหัวหันไปทางขวามีดวงอาทิตย์แผ่รังสีครอบหลัง อักขระเปอร์เซีย ข้างใต้ SANH 1023 AH ภายในวงกลมด้านใน อักขระเปอร์เซียโดยรอบ DAR AJMER SHAN DIN PANAH NUR-AL-DIN JAHANGIR SHAH IBN-I-AKBAR BAD SHAH เหรียญนี้ผลิตจากทองคำ ณ เมือง Ajmer ที่พำนักของพระเจ้าจาหังกีร์ ราชบุตรของพระเจ้าอักบาร์ ปีอิสลาม AH 1023 ปีที่ 9 แห่งการครองราช คั่นอักขระออกเป็นสองส่วนด้วยดอกกุหลาบบนลูกศร ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลางคลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก