MUGH-12 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย มูกัล (Mughal) พระเจ้านูร์อุดดิน จาหังกีร์ (Nuruddin Jahangir) ปี พ.ศ. 2148-2170 (ค.ศ. 1605-1627) เหรียญกษาปณ์ทองคำ 1 โมเฮอร์ (Mohur) น้ำหนัก 11.16 กรัม 20 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 11 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ พระเจ้าจาหังกีร์โพกผ้าที่ศีรษะมีรังสีรอบศีรษะ นั่งขาทั้งสองข้างขัดสมาธิบนบัลลังก์โมกุลผินหน้าไปทางซ้าย มือขวาถือแก้วเครื่องดื่มชูขี้นระดับปาก มือซ้ายถือหนังสือคัมภีร์อิสลามบนตักซ้าย อักขระเปอร์เซียด้านขวา QUZA BAR SIKKA ZAR KARDTASAVIR อักขระเปอร์เซียด้านซ้าย SABIN HAZRAT SHAH JAHANGIR พระเจ้าดลบรรดาลให้ภาพของพระเจ้าจาหังกีร์บนเหรียญทองคำนี้ ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลาง

ด้านหลังของเหรียญ ตรงกลาง ดวงอาทิตย์เปล่งรังสี ล้อมรอบด้วยอักขระเปอร์เซีย แบ่งเป็นสี่ส่วน ส่วนบน HAROOF JAHANGIR WA ALLAH AKBAR ส่วนล่าง ZA ROZ AZI DAR ADAD AUD BARABAR จากเริ่มต้นแห่งกาลเวลา จารึกของพระเจ้าจาหังกีร์และพระเจ้าอักบามีความเสมอเท่าเทียม ส่วนขวา YAMU'IN SANH 9 ปีที่ 9 แห่งการครองราช ส่วนซ้าย ZARB AJMIR 1023 AH ปีอิสลาม AH 1023 ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลางคลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก