MUGH-13 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย มูกัล (Mughal) พระเจ้านูร์อุดดิน จาหังกีร์ (Nuruddin Jahangir) ปี พ.ศ. 2148-2170 (ค.ศ. 1605-1627) เหรียญกษาปณ์ทองคำ 1/4 โมเฮอร์ (Quarter-Mohur) น้ำหนัก 2.82 กรัม 11 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ พระเจ้าจาหังกีร์สวมผ้าโพกศีรษะมีวงรังสีรอบศีรษะ ผินหน้าไปทางซ้าย นั่งเท้าทั้งสองข้างขัดสมาธิบนบัลลังก์โมกุล มือขวาถือแก้วเครื่องดื่มชูขึ้นระดับปาก มือซ้ายถือหนังสือคัมภีร์อิสลามยกขึ้นระดับอก ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่ มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลาง

ด้านหลังของเหรียญ อักขระเปอร์เซียในกรอบลวดลาย NUR-AL-DIN JAHANGIR SHAH AKBAR SHAH ปีอิสลาม AH 1021 ปีที่ 7 แห่งการครองราช ในกรอบแปดเหลี่ยม ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลางคลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก