MUGH-15 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย มูกัล (Mughal) พระเจ้านูร์อุดดิน จาหังกีร์ (Nuruddin Jahangir) ปี พ.ศ. 2148-2170 (ค.ศ. 1605-1625) เหรียญกษาปณ์ทองคำ 1 โมเฮอร์ (Mohur) น้ำหนัก 11.16 กรัม 20.5 ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 7 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ แพะ (Capricon) จักรราศีมังกร เดือนมกราคม สัตว์ประหลาดในเทพนิยาย ครึ่งตัวเป็นแพะมีหางเป็นปลาหันหัวไปทางซ้าย ในวงรังสีของดวงอาทิตย์ ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลาง ดังภาพ คือ เดือนมกราคม ออกใช้เหรียญกษาปณ์นี้

ด้านหลังของเหรียญ อักขระเปอร์เซีย YAFT DAR AGRA DAD ZEENAT-I-ZAR AZ JAHANGIR SHAH AKBAR SHAH ความว่า ความงามบนหน้าเหรียญแห่งเมืองอักราโดยพระเจ้าจาหังกีร์พระราชโอรสของพระเจ้าอักบาร์ ผลิตที่เมือง Agra ปีอิสลาม AH 1032 ปีที่ 17 แห่งการครองราช ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลางคลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก