MUGH-21 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย มูกัล (Mughal) พระเจ้านูร์อุดดิน จาหังกีร์ (Nuruddin Jahangir) ปี พ.ศ. 2148-2170 (ค.ศ. 1605-1627) เหรียญกษาปณ์ทองคำ 1 โมเฮอร์ (Mohur) น้ำหนัก 11.14 กรัม 21 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 9 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ แกะตัวผู้ (Aries) จักรราศีเมษ เดือนเมษายน แกะกระโจนวิ่งไปทางซ้ายมีดวงอาทิตย์แผ่รังสีครอบหลัง อักขระเปอร์เซียข้างล่าง SANA JULUS 14 ปีที่ 14 แห่งการครองราช ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลาง ดังภาพ คือ เดือนเมษายน ออกใช้เหรียญกษาปณ์นี้

ด้านหลังของเหรียญ อักขระเปอร์เซีย YAFT DAR AGRA RUE ZAR ZEWAR AZ JAHANGIR SHAH AKBAR SHAH ความว่า ความงามบนหน้าเหรียญแห่งเมืองอักราโดยพระเจ้าจาหังกีร์พระราชโอรสของพระเจ้าอักบาร์ ผลิตที่เมือง Agra ปีอิสลาม AH 1028 ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลาง (เหรียญกษาปณ์ทองคำเหรียญแรกของชุดจักรราศี ซึ่งผลิตที่เมือง Fathpur Sicri แต่เหรียญอื่นๆถัดจากนี้ล้วนผลิตที่เมือง Agra)คลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก