MUGH-24 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย มูกัล (Mughal) พระเจ้านูร์อุดดิน จาหังกีร์ (Nuruddin Jahangir) ปี พ.ศ. 2148-2170 (ค.ศ. 1605-1627) เหรียญกษาปณ์ทองคำ 1 โมเฮอร์ (Mohur) น้ำหนัก 11.01 กรัม 20.5 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 1 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ วัวตัวผู้ (Taurus) จักรราศีพฤษภ เดือนพฤษภาคม วัวตัวผู้มีตระโหนกที่หลังยืนหันข้างหัวหันไปทางซ้าย ในวงกลมรังสีของดวงอาทิตย์ ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลาง ดังภาพ คือ เดือนพฤษภาคม ออกใช้เหรียญกษาปณ์นี้

ด้านหลังของเหรียญ อักขระเปอร์เซีย SIKKAH-I-AGRA DAD ZEENAT-I-ZAR AZ JAHANGIR SHAH AKBAR SHAH ความว่า พระเจ้าจาหังกีร์พระราชโอรสของพระเจ้าอักบาร์ได้ประทับตราแห่งเมืองอักราประดับหน้าเหรียญ ผลิตที่เมือง Agra ปีอิสลาม 1028 ปีที่ 14 แห่งการครองราช ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลางคลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก