MUGH-27 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย มูกัล (Mughal) พระเจ้านูร์อุดดิน จาหังกีร์ (Nuruddin Jahangir) ปี พ.ศ. 2148-2170 (ค.ศ. 1605-1627) เหรียญกษาปณ์ทองคำ 1 โมเฮอร์ (Mohur) น้ำหนัก 11.17 กรัม 20.6 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 3 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ คนคู่ (Gemini) จักรราศีเมถุน เดือนมิถุนายน คนสองคนยืนสวมกอดหันหน้าเข้าหากัน คนซ้ายเป็นชายมือขวาถือเครื่องดนตรื (Veena) ชูขึ้นเหนือศีรษะ คนขวาเป็นหญิงมือซ้ายถือเครื่องดนตรี (Sita) ชูขึ้นเหนือศีรษะ ในวงรังสีของดวงอาทิตย์ ภายในกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลาง ดังภาพ คือ เดือนมิถุนายน ออกใช้เหรียญกษาปณ์นี้

ด้านหลังของเหรียญ อักขระเปอร์เซีย YAFT DAR AGRA RUE ZAR ZEWAR AZ JAHANGIR SHAH AKBAR SHAH ความว่า ความงามบนหน้าเหรียญแห่งเมืองอักราโดยพระเจ้าจาหังกีร์พระราชโอรสของพระเจ้าอักบาร์ ผลิตที่เมือง Agra ปีอิสลาม AH 1031 ปีที 17 แห่งการครองราช ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลางคลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก