MUGH-29 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย มูกัล (Mughal) พระเจ้านูร์อุดดิน จาหังกีร์ (Nuruddin Jahangir) ปี พ.ศ. 2148-2170 (ค.ศ. 1605-1627) เหรียญกษาปณ์ทองคำ 1 โมเฮอร์ (Mohur) น้ำหนัก 11.17 กรัม 19.8 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 8 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ ปู (Cancer) จักรราศีกรกฏ เดือนกรกฎาคม ปูชูก้ามใหญ่ทั้งสองข้าง มีเมล็ดวงกลม 6 เมล็ดที่กระดอง ระหว่างขาของปู ด้านซ้ายและขวา แห่งละ 1 เมล็ด ใต้ตัวปู อักขระเปอร์เซีย ปีที่ 15 แห่งการครองราช มีดวงอาทิตย์แผ่รังสีครอบอยู่ด้านบน ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลาง ดังภาพ คือ เดือนกรกฎาคม ออกใช้เหรียญกษาปณ์

ด้านหลังของเหรียญ อักขระเปอร์เซีย YAFT DAR AGRA RUE ZAR ZEWAR AZ JAHANGIR SHAH AKBAR SHAH ความว่า ความงามบนหน้าเหรียญแห่งเมืองอักราโดยพระเจ้าจาหังกีร์พระราชโอรสของพระเจ้าอักบาร์ ผลิตที่เมือง Agra ปีอิสลาม AH 1029 ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลางคลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก