MUGH-30 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย มูกัล (Mughal) พระเจ้านูร์อุดดิน จาหังกีร์ (Nuruddin Jahangir) ปี พ.ศ. 2148-2170 (ค.ศ. 1605-1627) เหรียญกษาปณ์ทองคำ 1 โมเฮอร์ (Mohur) น้ำหนัก 11.15 กรัม 19.55 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 9 นาฬิกา

ด้านหน้่ของเหรียญ สิงโต (Leo) จักรราศีสิงห์ เดือนสิงหาคม สิงโตหันข้างอ้าปากกระโจนหันหัวไปทางขวายกขาหน้าซ้ายขึ้น ที่ปากมีอักขระเปอร์เซีย ปีที่ 14 แห่งการครองราช ดวงอาทิตย์แผ่รังสีอยู่ด้านหลัง ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลาง ดังภาพ คือ เดือนสิงหาคม ออกใช้เหรียญกษาปณ์นี้

ด้านหล้งของเหรียญ อักขระเปอร์เซีย YAFT DAR AGRA RUE ZAR ZEWAR AZ JAHANGIR SHAH AKBAR SHAH ความว่า ความงามบนหน้าเหรียญแห่งเมืองอักราโดยพระเจ้าจาหังกีร์พระราชโอรสของพระเจ้าอักบาร์ ผลิตที่เมือง Agra ปีอิสลาม AH 1028 ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลางคลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก