MUGH-33 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย มูกัล (Mughal) พระเจ้านูร์อุดดิน จาหังกีร์ (Nuruddin Jahangir) ปี พ.ศ. 2148-2170 (ค.ศ. 1605-1627) เหรียญกษาปณ์ทองคำ 1 โมเฮอร์ (Mohur) น้ำหนัก 11.16 กรัม 20.8 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 5 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ หญิงพรหมจารีมีปีกถือรวงข้าว (Virgo) จักรราศีกันย์ เดือนกันยายน หญิงยืนหน้าตรงมีปีกยาวอยู่ด้านหลังทั้งสองข้าง มือขวายกขึ้นประคองถังซึ่งเต็มไปด้วยขนมปัง (สำหรับอินเดียต้องแทนที่คำว่า "ขนมปัง" ด้วยคำว่า "นาน หรือ จาปาตี") ทูนอยู่บนหัวจนล้นและกำลังหล่นลงมาจำนวนมาก มือซ้ายถือรวงข้าว ในวงรังสีของดวงอาทิตย์ ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลาง ดังภาพ คือ เดือนกันยายน ออกใช้เหรียญกษาปณ์นี้

ด้านหลังของเหรียญ อักขระเปอร์เซีย YAFT DAR AGRA RUE ZAR ZEWAR AZ JAHANGIR SHAH AKBAR SHAH ความว่า ความงามบนหน้าเหรียญแห่งเมืองอักราโดยพระเจ้าจาหังกีร์พระราชโอรสของพระเจ้าอักบาร์ ผลิตที่เมือง Agra ปีอิสลาม AH 1030 ปีที่ 16 แห่งการครองราช ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลางคลืกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก