MUGH-37 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย มูกัล (Mughal) พระเจ้านูร์อุดดิน จาหังกีร์ (Nuruddin Jahangir) ปี พ.ศ. 2148-2170 (ค.ศ. 1605-1627) เหรียญกษาปณ์ทองคำ 1 โมเฮอร์ (Mohur) น้ำหนัก 11.15 กรัม 20.5 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 10 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ คนม้ายิงธนู (Sagittarius) จักรราศีธนู เดือนธันวาคม ครึ่งม้าครึ่งคนยืนหันข้าง วิ่งกระโจนไปทางซ้ายเอี้ยวหันหลังมือซ้ายถือคันธนูเล็งไปข้างหลัง มือขวายกขึ้นเหนืออกเหนี่ยวลูกธนู ในวงรังสีของดวงอาทิตย์ ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลาง ดังภาพ คือ เดือนธันวาคม ออกใช้เหรียญกษาปณ์นี้

ด้านหลังของเหรียญ อักขระเปอร์เซีย YAFT DAR AGRA RUE ZAR ZEWAR AZ JAHANGIR SHAH AKBAR SHAH ความว่า ความงามบนหน้าเหรียญแห่งเมืองอักราโดยพระเจ้าจาหังกีร์พระราชโอรสของพระเจ้าอักบาร์ ผลิตที่เมือง Agra ปีอิสลาม AH 1031 ปีที่ 16 แห่งการครองราช ภายในเส้นกรอบวงกลมคู่มีเม็ดไข่ปลาคั่นกลางคลิกที่นี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก